Skip to main content

algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van All Inn Squash. Met de geregistreerde naam Vlampijpsquash BV bij de Kamer Van Koophandel. Handelsnaam is All Inn squash.

Artikel 1: Aanmelding en All Inn lidmaatschap
Aanmelding als All Inn squash lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen. Na ontvangst door All Inn squash van het inschrijfformulier vangt het lidmaatschap aan op de datum die op het inschrijfformulier door het lid is ingevuld. Indien het lid geen datum heeft ingevuld, gaat het lidmaatschap op de dag van ontvangst van dit inschrijfformulier in. All Inn squash is gerechtigd de aangeleverde gegevens te gebruiken t.b.v. communicatie met leden.

Artikel 2: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden
Een lidmaatschap bij All Inn squash kan op elk gewenst moment ingaan. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden via overschrijving, pin of contante betaling bij de receptie. Het All Inn squash lidmaatschap wordt geblokkeerd zolang er niet aan de betalingsverplichting is voldaan. De contributie voor het na beëindiging nog resterende deel van het betreffende lidmaatschapjaar, is per datum beëindiging direct verschuldigd en opeisbaar. All Inn squash behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Alle ontvangen bedragen worden door All Inn squash verwerkt conform de wettelijke bepalingen. Over baanhuur dient 9% BTW afgedragen te worden. Restitutie van lidmaatschapgelden is NIET mogelijk. Aanbiedingen voor lidmaatschappen zijn alleen geldig als de klant de voorgaande 6 maanden geen lid is geweest.

Artikel 3: Openingstijden
All Inn squash behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen en zal dit 1 kalendermaand vooraf kenbaar maken. Indien het lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die het gekozen abonnement biedt, vindt geen restitutie van de contributie plaats. Op officiële en erkende feestdagen is de All Inn squash vestiging gerechtigd gesloten te zijn.

Artikel 4: Beëindigen
Het lid kan zijn lidmaatschap ALLEEN beëindigen door opzegging via de mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt. Bij incasso abonnementen wordt er na de einddatum 1 maand opzeg termijn aangehouden. All Inn squash behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de manager een lidmaatschap te beëindigen. De contributie voor het na beëindiging nog resterende deel van het betreffende lidmaatschapsjaar, is per datum beëindiging direct verschuldigd en opeisbaar.

Artikel 5: Risico en aansprakelijkheid
Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of activiteiten van welke dan aard ook bij All Inn squash, is geheel voor eigen risico van het lid. All Inn squash, de manager en overige werknemers en/of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook. All Inn squash, de manager en overige werknemers en/of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden. Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van All Inn squash, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten. Zie huisregels.

Artikel 6: Huisregels
Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de All Inn squash vestiging en hiernaar te handelen. De algemene voorwaarden en de huisregels van All Inn squash vestiging staan op de website www.allinnsquash.nl en zijn bij de receptie van de All Inn squash vestiging op te vragen.

Artikel 7: Algemene voorwaarden, toepasselijk recht en forumkeuze
Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met All Inn squash aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en All Inn squash, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar All Inn squash is gevestigd. Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van All Inn squash te kennen en te accepteren. All Inn squash is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per direct voor iedereen.

Artikel 8: Cadeaubon
De cadeaubon kan alleen ingewisseld worden voor de waarde die is vermeld op de cadeaubon zelf. De cadeaubon is alleen geldig indien deze is voorzien van een kaartnummer en datum van uitgifte. Bij gebruik van de cadeaubon wordt geen geld terug gegeven.

Informatieaanvraag

Informatieaanvraag

* alle velden zijn verplicht!

Opes, een naam vinden wij wel handig, dus graag even invullen!
Oeps, of je maakt een typefout of je bent het vergeten. Zonder e-mail kunnen we niet reageren. Dus graag even sjekken.
Graag even invullen wat het onderwerp is, dat is wel zo handig.
Wat is je vraag? Ging het wel goed met typen?
We willen het toch graag zeker weten dat je akkoord bent met onze privacy verklaring.
Oeps, Google vertrouwt het niet helemaal!?