regelement

Reglement voor de ladiesTour:

Elke maand wordt er op zaterdag een ladiestoernooi georganiseerd bij All Inn Squash of Racket Centrum Houten.

De wedstrijden zullen rond 11.00 uur beginnen en eindigen rond 16.30 afhankelijk van het aantal deelnemers.

Dames kunnen zich opgeven in de volgende categorieën: A, B, C en D.

-          De organisatie heeft het recht om bij te weinig aanmeldingen categorieën samen te voegen.

-          Er wordt gespeeld volgens de spelregels van de SBN en er wordt gespeeld volgens het “best of five” systeem.

-          Het inschrijfgeld van € 12,50 is per persoon per toernooi en per onderdeel.

-          Speelsters zijn verplicht te assisteren bij het scheidsen van wedstrijden.

-          De sluitingsdatum voor het inschrijven is 5 dagen voor aanvang van het toernooi.

-          Speelsters dienen zich 30 minuten voor aanvang van hun eerste wedstrijd te melden bij de organisatie.

-          Indien een speelster zich 15 minuten na de geplande aanvangstijd niet heeft gemeld kan de organisatie de wedstrijd toekennen aan de tegenstander.

-          Bij afmelding na de sluitingsdatum moet de speelster alsnog 50% van het inschrijfgeld betalen.

In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisatie

.

All Inn squash
Vlampijpstraat 79
3534 AR Utrecht
030-2422800
info@allinnsquash.nl

facebook   twitter