regelement

Reglement voor de DubbelTour:

Elke maand wordt er op zondag een dubbeltoernooi georganiseerd bij All Innsquash of Racket Centrum Houten.

De eerste westrijden beginnen rond 12.00 en de laatste rond 16.30 uur afhankelijk van het aantal deelnemers.

Dubbels kunnen zich opgeven in de volgende categorieën: A, B en C.
De organisatie heeft het recht om bij te weinig aanmeldingen categorieën samen te voegen.
Er wordt gespeeld volgens de spelregels van de SBN en er wordt gespeeld volgens het “best of three” systeem.
- Het dragen van een deugdelijke squashbril wordt ten zeerste aanbevolen; bij deelnemers jonger dan 19 jaar is dit verplicht.
- Het inschrijfgeld van € 12,50 is per persoon per toernooi en per onderdeel.
- Spelers zijn verplicht te assisteren bij het scheidsen van wedstrijden.
- De sluitingsdatum voor het inschrijven is 5 dagen voor aanvang van het toernooi.
- Spelers dienen zich 30 minuten voor aanvang van hun eerste wedstrijd te melden bij de organisatie.
- Indien een speler zich 15 minuten na de geplande aanvangstijd niet heeft gemeld, kan de organisatie de wedstrijd toekennen aan de tegenstander.
- Het dragen van dezelfde kleding ( kleur) wordt aangeraden in verband met herkenbaarheid voor referee, marker en toeschouwers.
- De organisatie kan goedkeuring verlenen voor vervanging gedurende het dubbel-toernooi van maximaal 1 speler of speelster van een dubbel-team.
- Bij afmelding na de sluitingsdatum moet de speler als nog 50% van het inschrijfgeld betalen.
- In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

 

All Inn squash
Vlampijpstraat 79
3534 AR Utrecht
030-2422800
info@allinnsquash.nl

facebook   twitter